Ombyggnation gata, Filgränd

Filgränd planeras för ombyggnation. Ombyggnationen är under upphandling och kommer påbörjad senare under hösten 2019. Om det finns frågor kring ombyggnationen kan man kontakta Gunnar Teglund vid Umeå kommun, Gator och parker på telefon 

070-340 14 57 eller via mail