Skrivelser kring förändringar

Vi vill påminna om att lämna in skrivelser kring förändringar till styrelsen. Lämna skriftligt till någon av oss i styrelsen, så ger vi återkoppling då vi tittat på ärendet på styrelsemötet. 

Brf Glaset2019-05-28

 

 

Hej Alla Medlemmar i Brf Glaset!

Vi senaste styrelsemötet kom en fråga angående förändringar lgh och planteringar i gemensamma ytor.

Styrelsen hänvisar till stadgarna.

29§

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

På mark som ingår i upplåtelsen samt på eller i anslutning till lägenhetens utsida får bostadsrättshavaren utföra eller uppsätta arrangemang av permanent natur endast om så sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller styrelsens godkännande.

 

Vi i styrelsen anser att det är viktigt att vår Brf har en enhetlig och trivsam miljö, det är därför viktigt att alla får skapa och ge utlopp för sina intressen.

För att uppnå detta ska styrelsen informeras av projekt/förändringar som planeras. Styrelsen tar ställning och beslutar i ärendet.

 

Information/skrivelsen lämnas till Ordf  KristinaÖstman 2C , vice ord Göran Olsson 2A eller sekreterare Emelie Algottson 8A.

 

Styrelsen Brf Glaset / Kristina