Varmt välkommen till informationsmöte

KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE

 

 

Medlemmarna i BFR Glaset kallas till informationsmöte

 

Datum: Torsdag 2019-10-10
Tid: kl.18.30

Plats: Ersboda Folkets Hus, restaurangen.

 

Ni är varmt välkomma till informationsmöte

Bostadsrättföreningen bjuder på kaffe/te och kaka.

 

 

Dagordning 

Torsdag den 10 oktober 2019.

 

§61. Mötets öppnande.

 

§62. Godkännande av dagordningen.

 

§63Val av justeringsmän att justera protokollet.

 

§64Fråga om kallelse till mötet blivit stadgeenligt utlyst regelrätt ordning.

 

§65Information från styrelsen.

Skärmtak för övervåning lgh och radhus fyror
Parkeringsplatser
Ventilation/filterbyten
Gemensamma ytor utomhus
Informationsfolder
Trivsel/trivselgrupp
Tider för kommande styrelsemöten

 

§66Övriga frågor.

 

§67Mötets avslutande.

 

 

 

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Glaset