Information- motorvärmarstolpar

Vi vill påminna om att el-bilar som behöver laddas får inte laddas i de motorvärmarstolpar som finns på området. Kontakta styrelsen om du är i behov av att ladda ditt fordon. 

Kontakter och kablar som används vid motorvärmarstolpar ska tas in då de inte används, för att säkerhetsställa att inga barn eller djur skadas. 

Tack för att du hjälper till för vår gemensamma trivsel.