Kort information kring våra avfallskärl. 

Kärlen har ett lås som inte alla gånger automatiskt vrids tillbaka i låsläge. Detta innebär att kärlen kan stå öppna om man inte kollar att de går i lås (man behöver alltså vrida låsvredet tillbaka manuellt). Felanmälan är gjort till Riksbyggen kring detta. Vi behöver hjälpas åt att kolla att det låses då vi slänger avfall, eftersom det annars finns risk att något barn eller djur kan komma in i kärlen. 

Tack för er hjälp! 

Vi vill informera om att Umeå energi är och jobbar i det lilla ”elhuset” efter vägen vid Filgränd. Det kan påverka vår internetuppkoppling idag då de är där och jobbar. Arbetet beräknas pågå mellan 8-11.00. 

 

Diskussioner kring entrétak har varit en aktuell fråga under våren, inget beslut är tagit kring detta ännu. Styrelsen arbetar just nu i ärendet och undersöker vilka alternativ som kan vara aktuella, samt om bygglov behöver sökas. Återkoppling sker så snart vi fått besked från kommunen och vet mer.

 

Om du skulle ha synpunkter eller några funderingar kring detta så kontakta oss. 

 

Mvh Styrelsen BRF Glaset

För kännedom.


Som ni vet har vi fullt i kärlet för hushållsavfall. Efter felanmälan hos Vakin så återkopplade dem att deras kranbil havererat i slutet av förra veckan. De skulle ha tömt vårat kärl i torsdags 30/5. De hoppas komma under måndagseftermiddagen 3/6 eller imorgon tisdag 4/6 för att tömma. Vanligtvis tar de inga sopor som inte ligger i kärlen, men denna gång skulle de ta även lösa sopor om vi lägger dem bredvid kärlet. 

 

Det har varit en vinter med mycket snö och rusk och på våra brevlådor har vissa namn försvunnit.

Vi behöver hjälpas åt med att se över detta. Märk gärna så snart som möjligt upp din brevlåda med namn och adress, så 

blir det lättare för posten att dela ut post på området.