Filgränd planeras för ombyggnation. Ombyggnationen är under upphandling och kommer påbörjad senare under hösten 2019. Om det finns frågor kring ombyggnationen kan man kontakta Gunnar Teglund vid Umeå kommun, Gator och parker på telefon 

070-340 14 57 eller via mail

På framsidan av radhusens femrummare finns det i mitten vid varje radhuslänga stuprör. Dessa behöver vi hjälpas åt att kolla och tömma på barr och dylikt. För att tömma så drar man röret uppåt och skruvar lite lätt så att man kommer åt och kan plocka bort barr, löv etc så att vattnet sedan kan rinna undan som det ska. 

Både lägenheter och radhus har ett ventilationsskåp som reglerar luften i bostaden. Dessa har ett filter som behöver bytas kontinuerligt. Systemet signalerar då bytet kommer behöva göras. 

Styrelsen har beställt filter från Riksbyggen till samtliga bostäder som kommer att skickas till oss. Då vi fått filter kan Riksbyggen hjälpa till med bytet och reglera så att inomhusluften blir bra.

Vi kommer återkoppla vidare då filtren kommit till oss och det går bra att hämta dem. 

Det har uppmärksammats att bilar som kör ut/in från området stundtals har ganska hög hastighet. Styrelsen undersöker om det går att köpa in ett fartgupp för kommande vår.

Ni som har barn som är ute och leker själv, prata gärna med dem om hur viktigt det är att stå still då bilar kör förbi och att inte vara och leka där bilarna kör. 

 

 

Vi söker två-tre personer som skulle vara intresserad av att sitta med i en trivselgrupp. Tanken skulle vara att dessa personer planera några enkla aktiviteter, event eller fester för de som bor på området. 

Hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av detta uppdrag eller vill veta mer. 

Kristina Östman, ordförande

Göran Olsson, Vice ordförande eller

Emelie Algotsson, sekreterare.