På framsidan av radhusens femrummare finns det i mitten vid varje radhuslänga stuprör. Dessa behöver vi hjälpas åt att kolla och tömma på barr och dylikt. För att tömma så drar man röret uppåt och skruvar lite lätt så att man kommer åt och kan plocka bort barr, löv etc så att vattnet sedan kan rinna undan som det ska. 

Både lägenheter och radhus har ett ventilationsskåp som reglerar luften i bostaden. Dessa har ett filter som behöver bytas kontinuerligt. Systemet signalerar då bytet kommer behöva göras. 

Styrelsen har beställt filter från Riksbyggen till samtliga bostäder som kommer att skickas till oss. Då vi fått filter kan Riksbyggen hjälpa till med bytet och reglera så att inomhusluften blir bra.

Vi kommer återkoppla vidare då filtren kommit till oss och det går bra att hämta dem. 

Det har uppmärksammats att bilar som kör ut/in från området stundtals har ganska hög hastighet. Styrelsen undersöker om det går att köpa in ett fartgupp för kommande vår.

Ni som har barn som är ute och leker själv, prata gärna med dem om hur viktigt det är att stå still då bilar kör förbi och att inte vara och leka där bilarna kör. 

 

 

Vi söker två-tre personer som skulle vara intresserad av att sitta med i en trivselgrupp. Tanken skulle vara att dessa personer planera några enkla aktiviteter, event eller fester för de som bor på området. 

Hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av detta uppdrag eller vill veta mer. 

Kristina Östman, ordförande

Göran Olsson, Vice ordförande eller

Emelie Algotsson, sekreterare. 

Kort information kring våra avfallskärl. 

Kärlen har ett lås som inte alla gånger automatiskt vrids tillbaka i låsläge. Detta innebär att kärlen kan stå öppna om man inte kollar att de går i lås (man behöver alltså vrida låsvredet tillbaka manuellt). Felanmälan är gjort till Riksbyggen kring detta. Vi behöver hjälpas åt att kolla att det låses då vi slänger avfall, eftersom det annars finns risk att något barn eller djur kan komma in i kärlen. 

Tack för er hjälp!